Psykologisk rådgivning og behandling

Lille Dorte

Cand.pæd.pæd.psyk. Dorte Brodka, Omøvej 9, Næstved, tlf. 22 99 77 83

Psykologisk rådgivning, (evt. gerne online), hypnose, parterapi og familiebehandling.

 • Konfliktfyldte relationer
 • Særligt sensitive
 • ADHD
 • Autisme
 • Spiseforstyrrelse
 • Selvskade
 • Mobning
 • Stress
 • Angst
 • Depression
 • Coaching af unge og voksne med psykisk sygdom eller funktionsnedsættelse.
 • Observation af samspil imellem barn og forældre.
 • Kurser i forældrekompetence.
 • Kurser for forældre til børn med autisme.
 • §54 støtte.
 • Supervision.

Al henvendelse er omfattet af fuld tavshedspligt.

Der er, for tiden, ingen ventetid på behandling.

Reklamer