Konfliktmægling

Psykologisk rådgivning, familievejledning og konfliktmægling i Næstved.

Ingen ventetid.

Dine, mine og vores børn, familiemedlemmer med særlige behov, konflikter ved skilsmisse eller på arbejdspladsen.

Leder-coaching, stress-coaching og supervision af pædagogisk personale.

Også rådgivning online.

Al henvendelse er omfattet af fuld tavshedspligt.

For kommuner og sagsbehandlere

– Når der er brug for andet eller mere end det kommunens egne tilbud leverer!

Overvågning eller støtte ved samvær

F.eks med fokus på barnets særlige behov eller udvikling af forældrekompetence.

Timepris: 500 kr. i hverdage

Timepris: 750 i weekender

Familiebehandling

Timepris: 500 kr.

Socialfaglig undersøgelse §50

9.000 kr. afhængig af sagens omfang. (Jfr. lovgivningen skal forvaltningen foretage den samlede konklusion på undersøgelsen):

• Gennemgang af relevante sagsakter.

• Indhentning af udtalelser fra relevante professionelle.

• Samtaler med familien og observation af samspil.

Resume’ af sagen.

Kontaktperson

Fast aftalt månedsløn som omfatter kørsel og udgifter til aktiviteter med barnet/den unge. Afhængig af barnets/den unges behov feks. med fokus på:

• Relationsdannelse

• Opbygning af selvværd og selvtillid.

• Vejledning i særlige behov og strategier til håndtering af hverdagen.

• Vejledning i at forstå sig selv og sin situation.

Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet

Evt. kombineret med familiebehandling og/eller strategier til håndtering af hverdagen.

Timepris: 500 kr

§54 støtte pris efter aftale.

Ingen ventetid.

Book tid online tryk her eller ring tlf. 22 99 77 83

Al henvendelse er omfattet af fuld tavshedspligt.

Kursus i selvforståelse for børn, unge og voksne med ADHD og Autisme Spektrum Forstyrrelse.

Indholdet vægtes individuelt, efter behov.

Indhold:

 • Psykoedukation – hvad betyder diagnosen, hvordan er den opstået, og hvordan kommer den til udtryk præcis hos mig?
 • Håndtering af følgetilstande diagnosen kan medføre: Stress, angst, depression eller andet.
 • Diagnosen er kun et øjebliksbillede. Hvad er mine styrker og svagheder lige nu – hvad kan jeg udvikle og hvordan.
 • Mit syn på mig selv efter diagnosen? Er jeg realistisk, for pessimistisk, hvordan er mit selvværd?
 • Skole, uddannelse og job, hvad er mine muligheder.
 • Daglig livsførelse: Stresshåndtering, kost, motion, fritid og søvn.
 • Strategier og redskaber til at håndtere hverdagen og øge livskvaliteten.
 • Sociale strategier, hvor og hvordan får jeg venner?
 • Hvis det er relevant: Parforhold og seksualitet, herunder konflikthåndtering ved modsatrettede behov.
 • Familien, herunder konflikthåndtering ved modsatrettede behov.
 • Omgivelsernes reaktion – hvornår, hvordan og skal jeg i det hele taget fortælle om diagnosen?

Tid: Efter aftale, når det passer dig.

Sted: Omøvej 9, Næstved eller online (jeg anvender et online konferencesystem).

Omfang:

Kurset består af 10 samtaler tilpasset dit behov, hvor en del af tiden anvendes til at oplyse og rådgive en evt. partner, forældre eller andre som står dig nær om diagnosen.

Pris:  7.500,- kr.

(Jfr. Lov om social service har din kommune mulighed for at refundere udgiften).

Kurser for familier med autisme, Aspergers syndrom eller ADHD.

Indholdet vægtes efter familiens behov.

Indhold:

 • Psykoedukation – hvad betyder diagnosen.
 • Pædagogik og opdragelse, hvad skal ændres, formår vi det og er vi enige i vores forståelse af barnet?
 • Søskende og parforhold – hvordan overlever resten af familien?
 • Hvordan håndteres sorgen over et barn med funktionsnedsættelse?
 • Hvordan ser vi fremtiden?
 • Konflikthåndtering ved modsatrettede behov og udadreagerende adfærd.
 • Stresshåndtering.
 • Samarbejdet med omgivelserne, barnets institutioner, venner, bedsteforældre mv.

Tid: Efter aftale, når det passer Jer.

Sted: Omøvej 9, Næstved eller online (jeg anvender et online konferencesystem som tillader, at vi er flere på samtidig og kan se hinanden).

Omfang:

Kurset består af 10 samtaler tilpasset den enkelte families behov, fordelt på forældre, søskende og evt. andre som står familien nær, (alene eller sammen efter behov).

Pris:  7.500,- kr.

(Jfr. Lov om Social Service har din kommune mulighed for at refundere udgiften).

Screening for ADHD og autisme

Udredning er forudsætningen for at få den rette støtte.

Men trods mistanke om ADHD eller autisme oplever nogle forældre at få afvisning på en udredning af deres barn.  Her kan en screening for ADHD eller autisme medbragt til egen læge være en genvej til  henvisning til børnepsykiatrisk undersøgelse, idet en screening klart viser, om mistanken om ADHD eller autisme kan afvises eller der er behov for yderligere udredning. 

Hvad er en screening for ADHD eller autisme

Ved screening for ADHD eller autisme benyttes samme metoder, som ved diagnosticering, men den psykiatriske udredning omfatter flere undersøgelser, ligesom den endelige konklusion foretages af en psykiater.

En screening for ADHD og autisme består af 2 timers psykologisk testning og interview, samt en skriftlig erklæring med beskrivelse, konklusion og anbefalinger til fremtidige tiltag, f.eks. særlige hensyn, støtteforanstaltninger eller henvisning til yderligere udredning.

Den skriftlige erklæring kan f.eks. også medbringes ved forældrekonsultation i børnehave eller skole, på uddannelsesinstitution eller jobcenter, som dokumentation for evt. vanskeligheder og særlige behov.

Pris 3.500,- kr.