Priser

Familievejledning i klinikken i Næstved 1100,- kr. (90 min.)

Konsultation online, (uanset om det er behandling eller vejledning) 600,- kr.  for 45 minutter.

Screening for ADHD og autisme: Består af 2 timers psykologisk testning og interview, samt en skriftlig erklæring med beskrivelse, konklusion og anbefalinger til kommune eller jobcenter 3.500,- kr.

Kursus for forældre og søskende til børn med autisme og ADHD, forløb på 10 gange (evt. online) 7.500,- kr.

Selvforståelseskursus, for børn, unge og voksne med autisme og ADHD, individuelt forløb på 10 gange (evt. online) 7.500,- kr.

Selvværdsforløb, individuelt forløb på 10 gange (evt. online) 7.500,- kr.

Hypnose, 1. behandling 1.100 kr.
Efterfølgende behandlinger 750 kr. 
Børn (6-17 år), studerende, arbejdsløse og pensionister 750 kr.

For alle typer af vejledning og behandling gælder at tid påbegyndt efter kl. 17 koster 1.300 kr.
Behandling weekend koster 1.500,- kr.

Konsulentydelser for kommuner:

Overvågning eller støtte ved samvær

F.eks med fokus på barnets særlige behov eller udvikling af forældrekompetence.

Timepris: 500 kr. i hverdage

Timepris: 750 i weekender

Familiebehandling

Timepris: 500 kr.

Socialfaglig undersøgelse §50

9.000 kr. afhængig af sagens omfang:

– Gennemgang af relevante sagsakter.

– Indhentning af udtalelser fra relevante professionelle.

– Samtaler med familien og observation af samspil.

– Resume’ af sagen, jfr. lovgivningen skal forvaltningen foretage den samlede konklusion på undersøgelsen.

Kontaktperson

Fast aftalt månedsløn som omfatter kørsel og udgifter til aktiviteter med barnet/den unge. Afhængig af barnets/den unges behov feks. med fokus på:

– Relationsdannelse

– Opbygning af selvværd og selvtillid.

– Vejledning i særlige behov og strategier til håndtering af hverdagen.

– Vejledning i at forstå sig selv og sin situation.

Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet

Evt. kombineret med familiebehandling og/eller strategier til at håndtere hverdagen.

Timepris: 500 kr.

§54 støtte

pris efter aftale.