Tag Archives: afvisning på udredning

Screening for ADHD og autisme

Udredning er forudsætningen for at få den rette støtte.

Men trods mistanke om ADHD eller autisme oplever nogle forældre at få afvisning på en udredning af deres barn.  Her kan en screening for ADHD eller autisme medbragt til egen læge være en genvej til  henvisning til børnepsykiatrisk undersøgelse, idet en screening klart viser, om mistanken om ADHD eller autisme kan afvises eller der er behov for yderligere udredning. 

Hvad er en screening for ADHD eller autisme

Ved screening for ADHD eller autisme benyttes samme metoder, som ved diagnosticering, men den psykiatriske udredning omfatter flere undersøgelser, ligesom den endelige konklusion foretages af en psykiater.

En screening for ADHD og autisme består af 2 timers psykologisk testning og interview, samt en skriftlig erklæring med beskrivelse, konklusion og anbefalinger til fremtidige tiltag, f.eks. særlige hensyn, støtteforanstaltninger eller henvisning til yderligere udredning.

Den skriftlige erklæring kan f.eks. også medbringes ved forældrekonsultation i børnehave eller skole, på uddannelsesinstitution eller jobcenter, som dokumentation for evt. vanskeligheder og særlige behov.

Pris 3.500,- kr.